Üretimimiz

Üretimimiz

  • Papel Üretim Aşamaları

    Yüksek kalite papel üretimimiz şu üç ana prensibe dayanır;

  • Papel üretimine en elverişli tomrukların seçimi ve tedariği
  • Seçilen tomruklar için en uygun imalat tekniklerinin kullanımı
  • Etkili ve verimli bir pazarlama süreci

Kayın kütük temini

İşlenecek Tomrukların Ön Hazırlığı

Yüksek kalite papel üretmek için birinci sınıf tomrukları seçeriz.

Birinci sınıf tomruk; ağaç boyu uzun, ana gövdesi düz, mümkün olan en az budak yapısına sahip, tomruğun içinde vede dış yüzeyinde en az kusura sahip olan tomruklardır. Papel üretimi için kullanılacak tomruklar silindir şeklinde olamlı, küf yada çürüğü olmamalıdır.

Özellikle yüksek kaliteli papel üretiminde en iyi verimi alabilmek için, seçilen tomruğun budak çıkıntı ve tümsekleri olabildiğince seyrek olmalı ve tomrukta gözle görülür bir eğrilik olmamalıdır.

Sıcak Su Havuzlaması ve Kabukların Soyulması

İstenilen özellikteki tomruklar papel soyma aşamasına geçilmeden önce 50-70° C’ ye ısıtılmış havuzlarda beklemeye alınır.

Bu işlem tomruğu oluşturan ağaç liflerinin yumuşamasını ve daha elastik bir yapıya dönüşmesini sağlar. İşleme alındığı ilk halinden çok daha elastik bir yapıya kavuşan tomruklar kolayca soyularak papel haline dönüştürülebilir.

Doğru uyglanmış bir havuzlama süreci, üretilen papelin yüzey pürüzsüzlüğünü, istenilen yüzey gerginliğini ve dolayısıyla papelin kalitesini belirler.

Havuzlama işleminden sonra tomruklar hala ıslak ve sıcak haldeyken istenilen ölçülerde boylaması yapılıp kabuk soyma işlemine alınır.

Tomrukların kabuklarını soymak için “rotating pole shaver” makinası kullanmaktayız. “rotating pole shaver” makinası; tomruk başlarının hasar görmeksizin kabukların soyulması için en ideal makina türüdür.

kayın kaplama

Papel Soyma ve Kesim

Papel üretiminde milli (papel soyma makinesi) torna kullanmaktayız. Milli papel soyma makinesi, tornaya alınmış tomruğun dış yüzeyini ince bir şerit olarak soyar.

Üretim bandımızda kullandığız milli papel soyma makinası; tomruk başlarından merkezleme yaparak tomruğu torna düz bi eksende torna eder (döndürür); dönüş esnasında papel soyma makinasının bıçakları vasıtasıyla papel kesimi gerçekleşir. Bıçakların pozisyonu, papel soyuldukça küçülen tomruk çapına göre otomatik olarak konumlandırılarak sürekli papel kesimi sağlanmış olur.

Yukarıda açıkladığımız prensibe dayalı çalışan milli papel soyma makinamız, yüksek hızlarda dahi yüksek verim ve kalitede papel üretmek için en güvenilir makina türüdür.

Milli papel soyma makinasında üretilen papel, tomruğun doğal yapısındaki damarların geniş bir yüzeyde ve belirgin bir şekilde ortaya çıkması hasebiyle, estetik açıdan da ideal bir ürün haline dönüşür.

Milli papel soyma tornasından çıkan papel şeridi, konveyör hattı vasıtasıyla otomatik kesim makasından geçirilerek elleçlemesi daha kolay genişliklerde kesilir. Papel yüzeyinde oluşan kusurlu kısımlar (çürük kısımlar, budaklı kısımlar, yırtıklar…vs) bu kesim esnasında çıkarılarak elde edilen nihai ürünün soyulan tomruktan alınabilecek en yüksek kalitede papel olması sağlanır.


Papel Kurutma

Kesim işlemiyle istenilen boyutlarda kesilen papel plakaları, papel kurutma fırınına alınır. Fırınlamıyla işlemiyle papel plakaları, bünyesinde bulunan fazla nemden kontrollü bir şekilde arındırılarak, daha sonrasında oluşabilecek küflenme, çatlama gibi bozulmaların önüne geçilir. Aynı zamanda papel plakaları, ideal nem oranına getirilerek nihayi ürün dünüşümün ilk safhası olan tutkallama safhasına hazır hale getirilir.

Papel kurutma safhasında Jet-Box konveyör tipi papel kurutma fırını (hattı) kullanmaktayız. Bu tip papel fırınlama hatlarında; papel plakaları hat boyunca farklı bölümlerden geçerken papel yüzeyine farklı açılardan sıcak hava üflenerek papel bünyesindeki fazla nemden arındırılır. İstenilen kalite ve nem oranını yakalayabilmek için fırının ısısı ve hattın hızı sürekli olarak denetim altında tutulur.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklılık göstermekle birlikte, fırınlanmış papelde nihai nem oranımız 6% – 10% aralığında gerçekleşmektedir.


Sınıflandırma

Kurutma işleminden sonra, papel plakaları müşteri isteği, papelin kullanım amacı ve çeşidine bağlı olarak dikkatli bir sınıflandırma işlemine tabii tutulur. Bu aşama kalite kontrölünden sorumlu çalışma arkadaşlarımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Sınıflandırma; papel olarak kesilen ağacın doğal yapısına bağlı olduğu gibi üretim ve elleçleme esnasında ortaya çıkan kusurlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Buna bağlı olarak ürünlerimiz A,B,C ve D sınıfları olarak ayrılmaktadır. “A Sınıfı Papel” en yüksek kalite papeli tanımlamak üzere, sırasıyla diğer sınıflar birer kademe kalite farkıyla onu izlerler.


İstifleme

Müşterilerimiz teslim edilmek üzere hazır hale gelen papel plakaları, dikkatlice paletlenerek istiflenir.

Bu aşamada her bir palet streç film ile kaplanarak, papele zarar verebilecek nem, toz gibi dış etkenlerden korunur. Her bir palet; üstünde barındırğı papelin sınıfı, papel plaka sayısı, papel kalınlığı ve boyutlarını gösterir şekilde markalanır.

Üretim bandımızdan çıkan yüksek kaliteli papel, bu son haliyle müşteri talebine göre teslim edilmek üzere, ortam koşulları sürekli kontrol altında tutulan özel istif alanımızda beklemeye alınır.

ı

kayın kaplama yükleme turuck

Nakliye

Müşterilerimizden gelen teslim tarihi talebine göre, nakliye sırasında oluşabilicek hasarlar göz önüne alınarak özenli bir şekilde yükleme gerçekleştirilir.

Takım Ruhu İlkemiz’ in bir parçası olarak, müsterilerimizin talep ettikleri adrese ürünlerinin hızlı ve güvenilir bir şekide teslimatı için lojistik anlamda da destek olmayı işimizin bir parçası olarak görmekteyiz.